Zamość: Konferencja “Wolni od przemocy”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu organizuje konferencję zatytułowaną „Wolni od przemocy”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku w sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość w godzinach 8.00-14.30.

W konferencji uczestniczyć będą pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, dzielnicowi, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji swoje wykłady poprowadzą specjaliści zajmujący się pracą z osobami uwikłanymi w przemoc, uzależnienie, znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, znakomici teoretycy i praktycy.

Dr Krzysztof Ciepliński przeprowadzi wykład pt. „Czy jesteśmy Wolni? Perspektywa psychologa i psychoterapeuty”.

Dr n. med. Artur Kochański poprowadzi wykład pt. „Uzależnienia a inne zaburzenia psychiczne”.

Dr Piotr Szczukiewicz zaprezentuje wykład pt. „Jak pomagać szanując wolność klienta?”

Konferencja będzie okazją zweryfikowania swojej postawy wobec procesu pomagania, w relacji z osobą potrzebującą, jak również wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie podejmowanych zagadnień.

Informacja o konferencji “Wolni od przemocy”

Data: 23 listopad 2018 roku

Miejsce: sala Consulatus Urzędu Miasta w Zamościu, ul. Rynek Wielki 13