Zamość: Kino bez granic

„Kino bez granic” to projekt zainicjowany przez Konsulat RP w Łucku na Ukrainie, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Transgranicznej „Łączy Nas Bug”.

W ramach projektu w dniach 18–20 czerwca w PWSZ w Zamościu przebywała grupa 26 studentów z Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku z kierunku filologia i dziennikarstwo, specjalność filologia polska. – Ideą projektu jest to, żeby poprzez wspólne oglądanie filmów przez studentów polskich i ukraińskich stworzyć im platformę do rozmowy i przełamywania schematów myślowych. Cały czas dbamy o to, żeby granica pomiędzy Polską a Ukrainą nie była granicą, a miejscem, które pomaga nam zbudować mosty. Jeśli nie będziemy mieli dobrego sąsiada, to nasze funkcjonowanie będzie trudniejsze – mówiła Teresa Chruszcz, konsul RP w Łucku.

Goście z Łucka, wspólnie ze studentami i wykładowcami PWSZ, uczestniczyli w seansach i dyskusjach w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, a także wzięli udział w spotkaniach z prezydentem Zamościa Andrzejem Wnukiem, rektorem PWSZ dr hab. Andrzejem Samborskim oraz dyrektorem CKF „Stylowy” Andrzejem Bubełą. Pobyt w Zamościu był także okazją do podziwiania walorów turystycznych Perły Renesansu, goście odwiedzili m.in. Stare Miasto, Muzeum Arsenał oraz zamojski ogród zoologiczny.

Cieszymy się z tego, że mamy możliwości nawiązywania kontaktów z innymi uczelniami – mówił rektor dr hab. Andrzej Samborski podczas spotkania z zagranicznymi gośćmi. – Z Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki współpracujemy od dawna, między innymi poprzez organizowanie wspólnych konferencji. Jako uczelnia mamy szerokie i dobre kontakty za granicą, o czym świadczy fakt, że studiują u nas Ukraińcy, Białorusini, a nawet osoby z innych krajów, jak np. Estonia. Staramy się być międzynarodowi i wspierać wszystkich, którzy chcą u nas studiować.

„Kino bez granic” będzie miało swoją kontynuację już na jesieni tego roku. Tym razem to studenci PWSZ w Zamościu wybiorą się za granicę, do pięknego galicyjskiego Tarnopola.

 

ms