Zamość: Inwestycje w OHP

 W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przekazane zostały informacje o pozyskaniu środków finansowych na inwestycje w Ochotniczych Hufcach Pracy na terenie województwa lubelskiego.

W konferencji udział wzięli poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak, Lubelski Komendant Wojewódzki OHP w Lublinie dr Piotr Gawryszczak oraz kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu Leszek Tabiszewski.

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały trzy projekty inwestycyjne, które przeprowadzone zostaną w jednostkach Lubelskiej Komendy OHP tj. w Zamościu, w Radzyniu Podlaskim oraz we Włodawie. Wartość planowanych robót przekracza 10 mln złotych, a prace budowlane rozpoczną się już w maju bieżącego roku. W ramach największego zamojskiego projektu (wartość ponad 5 mln zł) zrealizowana zostanie termomodernizacja budynków, w tym wykonanie paneli fotowoltaicznych, zakupione zostanie wyposażenie dwóch nowych pracowni zawodowych, gdzie młodzież będzie mogła się kształcić w dwóch nowych zawodach tj. mechanik pojazdów samochodowych i moner zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kompleksowa modernizacja internatu, stołówki i warsztatów. To kolejne duże środki finansowe dla zamojskich Ochotniczych Hufców Pracy. Przypominamy, że OHP Zamość w 2016 r. otrzymał dofinansowanie na remont budynku internatu OHP w Zamościu, z którego korzysta młodzież ucząca się w szkołach zawodowych na terenie miasta Zamość, z którymi Hufce mają podpisaną umowę. Środki pieniężne na ten remont w kwocie 100 tys. zostały przekazane przez Komendanta Głównego OHP w Warszawie –  Marka Surmacza. Dodatkowo, także w 2016 roku, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie przekazała kwotę ok. 250 tys. zł tytułem wsparcia działalności ośrodka. Zdobycie ww. funduszy było możliwe dzięki merytorycznej, dobrej pracy pracowników OHP oraz wsparciu m.in. posła Sławomira Zawiślaka, który od 28 września ub. należy do Parlamentarnego Zespołu ds. Ochotniczych Hufców Pracy. Konferencja była także okazją do złożenia serdecznych podziękowań posłowi.

Uczestnicy konferencji stwierdzili też, że ważnym jest, iż strona rządowa potrafi docenić znaczenie OHP i dofinansować instytucję, która tak wiele robi dla młodych ludzi i przyczynia się do zdobycia przez nich atrakcyjnego na rynku pracy zawodu. OHP natomiast, w swojej długoletniej działalności udowadnia, że jest instytucją potrzebną we wszechstronnym kształceniu młodych ludzi dlatego wszelkie działania na rzecz poprawy jakości funkcjonowania placówki są zrozumiałe. Zaplanowane inwestycje z pewnością przyczynią się do poprawy warunków kształcenia oraz warunków mieszkaniowych w internacie dla młodzieży. Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że Ochotnicze Hufce Pracy to instytucja w którą warto inwestować, m.in. ze względu na fakt, że zmiany dokonujące się na rynku pracy stawiają przed instytucjami zarządzającymi usługami rynku pracy wciąż nowe wyzwania. Integracja kształcenia zawodowego z aktualnymi potrzebami rynku pracy to aktualne zadanie także dla OHP w Zamościu a poprzez kolejne inwestycje cele te będą mogły być jak najlepiej realizowane.