Zamość: Eliminacje powiatowe OTWP [FOTO]

W dniu 26 marca br., w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, przeprowadzono XLII eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zwycięzcy miejsc I-III w nagrodę otrzymali deskorolki elektryczne, głośniki przenośne, słuchawki. Dla pozostałych uczestników oprócz pamiątkowych dyplomów przewidziano maskotki strażackie. Laureaci (pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych) uzyskali prawo reprezentowania powiatu w eliminacjach wojewódzkich Turnieju, które odbędą się w dniu 25 kwietnia w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.

Do turnieju przystąpiło 26 uczestników – zwycięzców eliminacji gminnych z terenu 11 gmin powiatu zamojskiego. Turniej był zorganizowany w trzech grupach wiekowych dla: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań. Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału – eliminacji ustnych, w którym trzeba było udzielić szerszej odpowiedzi na kolejne, dość trudne pytania. Wyniki eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco:

I GRUPA – uczniowie klasy I-VI szkół podstawowych
1. Miłosz Kisieliński – SP w Łabuniach
2. Eryk Sałamacha – SP w Dębowcu
3. Karol Pieczykolan – SP w Wierzbie

II GRUPA – uczniowie klasy VII, VII i klasy III gimnazjum
1. Mateusz Brodziak – ZS w Krasnobrodzie
2. Gabriela Chlebowska – Gimnazjum w Starym Zamościu
3. Natalia Walas – SP w Tworyczowie

III GRUPA – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1. Marcin Malec – III LO w Zamościu
2. Jakub Paszko – CSzM w Zamościu
3. Mateusz Gromek – LO w Krasnobrodzie

Jak powszechnie wiadomo najtańszą formą przeciwdziałania wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń jest odpowiednia profilaktyka. W tego rodzaju działalność w pełni wpisuje się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu odpowiednie kształtowanie świadomości młodych ludzi w kwestii ogólnie rozumianego bezpieczeństwa pożarowego w szczególności: znajomości przepisów przeciwpożarowych, zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla. Ponadto Turniej systematyzuje, wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Liczymy, że wiadomości uzyskane przez młodych ludzi, w ramach tego Turnieju, zaprocentują w przyszłości, kształtując odpowiednie zachowania w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń.

Fundatorami nagród rzeczowych byli: Komendant Główny PSP, Starostwo Powiatowe w Zamościu. Poczęstunek, dyplomy i drobne upominki w postaci maskotek strażackich ufundował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu.

Zmagania turniejowe uświetnili swoja osobą: Stanisław Grześko starosta zamojski, st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP, druh Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu wraz z druhem Piotem Koczułapem wiceprezesem oraz płk w st. spocz. Mieczysław Skiba.

Oficer Prasowy KM PSP w Zamościu, mł. bryg. Andrzej Szozda