Zamość: Ekonomiści w Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie”

Technik ekonomista to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce stanowi duży atut przyszłego pracownika. Stąd zrodził się pomysł Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich (SMM).

Firma REVAS Business Simulation Games (www.revas.pl) pomysłodawca i organizator SMM zadbała o to, by Branżowe Symulacje Biznesowe mogły być wykorzystywane do prowadzenia takich zajęć jak m.in.: przedsiębiorczość, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, interaktywny i atrakcyjny dla gracza. Gracze podejmują decyzje m.in. dotyczące wyboru usług, ustalenia cen, zakupu urządzeń i materiałów, zatrudnienia pracowników itp. Dzięki wprowadzeniu bezpośredniej rywalizacji między graczami w grupie wzrasta motywacja do nauki i zaangażowanie. Dzięki wykorzystaniu Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS gracze rozwijają umiejętności pracy w zespole oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.

Konkurs z wykorzystaniem symulacji biznesowych to ciekawa alternatywa do tego, co zwykle się dzieje na lekcjach. Uczniowie maja możliwość zastosować w praktyce to, czego uczą się teoretycznie. W trakcie konkursu uczestnicy przeżywali niesamowite emocje, zdarzały im się fantastyczne wzloty, ale również bolesne upadki. Ważne, że zawsze analizowali swoją sytuację, szukali przyczyny takich wyników i wyciągali wnioski.

Uczniowie klasy 3 at w składzie: Mateusz Pieczykolan, Michał Baniel i Adam Kasprowicz, od 03.04.2018 aż do 28.05.2018, prowadzili stworzoną samodzielnie – od podstaw, firmę usługową Auto Garage (warsztat samochodowy). Gracze podejmowali decyzje w kolejnych siedmiu rundach (każda rudna to realny miesiąc działalności), rywalizując z konkurencją, czyli ośmioma innymi firmami. W grze udział wzięły 63 zespoły ze szkół zawodowych z całej Polski. Gra była podzielona na 7 rynków, w każdym z nich rywalizowało 9 zespołów–firm. Decydująca była runda 8. (sierpień), która wyłoniła finalistów konkursu.

Auto Garage po 3 miesiącach zajmował 2. miejsce, następnie spadł kolejno na 3. i 5. miejsce, gdy w czerwcu (6 runda) wrócił na podium zajmując 3. miejsce i od lipca (7 runda) uplasował się na 1. miejscu. Ostatnia 8 runda była tylko formalnością w celu utrzymania miejsca dla najbardziej rentownej firmy na rynku.

Wielki Finał Ogólnopolskiego Konkursu Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich odbył się w Rzeszowie 12 i 13 czerwca 2018 roku w WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. W dwudniowych zmaganiach wzięło udział 8 najlepszych zespołów. Wśród finalistów nie zabrakło uczniów „Ekonomika”. Po dwudniowych zmaganiach, trudnych decyzjach firma Auto Garage założona i powadzona przez Mateusza Pieczykolana, Michała Baniela i Adama Kasprowicza zajęła III miejsce. Uczniów zachęciła, pokazała i motywowała pani Barbara Czajczyk (trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS).