Zamość: Dzień Patrioty i Patriotki

Od września tego roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu realizowaliśmy projekt „Dzień Patrioty i Patriotki”.

W tym czasie uczniowie dyskutowali czym jest patriotyzm współczesny, spotykali się osobami, które pomagały zrozumieć czym jest patriotyzm. Kulminacyjnym punktem był Dzień Patrioty i Patriotki. Tego dnia odbyła się „Gra patriotów”, w czasie której uczniowie odgadywali zagadki dotyczące naszego regionu – cyklicznych imprez, charakterystycznych potraw, znanych postaci, zabytków itp. Otworzyliśmy też wystawę prac uczniów prezentującą nasze poglądy na temat patriotyzmu. Przygotowaliśmy także plakaty prezentujące postacie związane z Zamościem w okresie międzywojennym. Ważnym punktem programu jest też przygotowana wspólnie z seniorami z Domu „Senior-Wigor” uroczystość patriotyczna.