Zamość: „Dzieci Zamojszczyzny. Dziennik z lat okupacji”

17 maja odbył się finał IX Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny. Dziennik z lat okupacji”, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu we współpracy z  Muzeum Zamojskim oraz Kołem Przewodników Terenowych PTTK im R. J. Zamoyskich.  Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Zamość, Lubelskiego Kuratora Oświaty, IPN Oddział w Lublinie oraz ŚZŻAK Oddział w Zamościu. Patronat medialny nad konkursem sprawowało Katolickie Radio Zamość.

Bohaterem tegorocznej edycji był Zygmunt Klukowski. Jak co roku uczestnicy konkursu brali udział w żywej lekcji historii, którą poprowadził dla nich
p. Mirosław Bańkowski, starszy kustosz Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania ekspozycji Muzeum Zamojskiego, ze szczególnym uwzględnieniem makiety miasta. Następnie grupa udała się do Pawilonu pod Kurtyną, gdzie młodzi pasjonaci historii mogli prześledzić losy Zamojszczyzny na tle działań wojennych i rozwoju techniki  w XX w. Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum Martyrologii „Rotunda”. To tutaj znajduje się ekspozycja poświęcona tragicznym losom Zamojszczyzny i jej mieszkańców podczas II wojny światowej.

Podsumowanie  konkursu odbyło się w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego. Pani Alicja Dubel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu podziękowała wszystkim gościom przybyłym na tę uroczystość: p. Sławomirowi Zawiślakowi – Posłowi Ziemi Zamojskiej, Prezesowi ŚZŻAK Oddział Zamość, p. Jerzemu Michalskiemu – zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty, p. Andrzejowi Urbańskiemu – dyrektorowi Muzeum Zamojskiego, p. Agnieszce Jaczyńskiej – wicedyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu  i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy wszystkim laureatom.

 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ zdobył Jakub Nizioł ze Szkoły Podstawowej nr 7
 im. A. Mickiewicza w Zamościu, tegoroczny finalista konkursu historycznego Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych uczestników!