Zamość: Certyfikat „Biblioteka przyjazna uczniowi” dla “ekonomika”

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu w okresie od 16 października 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie „Biblioteka przyjazna uczniowi”, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu było:

  • popularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa,

  • zachęcenie do udziału w imprezach proponowanych przez biblioteki szkolne,

  • prezentacja różnorodnych i ciekawych działań bibliotekarzy.

W ramach konkursu, którego koordynatorem była pani Barbara Ogórek, należało wykonać dziesięć zadań, m.in. przeprowadzić sondaż wśród wybranych grup klas wskazujących na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych wśród uczniów na temat “Czy czytanie jest trendy?”; przeprowadzić pogadanki w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia; przeprowadzić zajęcia dla uczniów dotyczące umiejętności korzystania z tradycyjnego i elektronicznego warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej oraz innych bibliotek; zorganizować trzy konkursy czytelnicze: literacki, plastyczny i recytatorski; zorganizować dzień wspólnego czytania pod nazwą “Czytanie łączy pokolenia”; przygotować opinię na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce; kontynuować działalność kulturalną i promocję biblioteki w środowisku lokalnym.

Zadaniem obowiązkowym dla koordynatora konkursu, ukończonym wynikiem 100% z testów, był udział w kursie e-learningowym, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Wszystkie działania prowadzone w ciągu siedmiu miesięcy były sukcesywnie opisywane i dokumentowane zdjęciami. Za każde z 10 zadań Organizatorzy przyznawali od 1 do 10 punktów, za wszystkie zadania otrzymywaliśmy 10 punktów.

W działania poszczególnych etapów konkursu aktywnie włączyła się cała społeczność uczniowska. Konkurs był również przyczynkiem, dla wielu biernych czytelników, do odwiedzenia biblioteki i poszperania w jej zbiorach. Zarówno pogadanki jak i lekcje przeprowadzone w szkolnej bibliotece i bibliotekach zaprzyjaźnionych pokazały uczniom, że biblioteka to nie tylko pomieszczenie, ale przede wszystkim tworzący ją czytelnicy.

Nasza szkoła wykonała wszystkie przewidziane regulaminem zadania i otrzymała certyfikat BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI. Tytuł jest dużym wyróżnieniem dla biblioteki szkolnej i potwierdza jej wielkie zaangażowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa, pasji i zainteresowań artystycznych, literackich oraz informatycznych młodzieży Ekonomika, a także stanowi dodatkową motywację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Realizacji wszystkich zadań objętych regulaminem konkursu podjęły się panie: Barbara Ogórek – koordynator konkursu, Beata Starszuk-Szczuchniak, Agnieszka Puchacz, Elżbieta Mączka, Monika Wasilewska, Beata Szybiak-Silezin.

 

Barbara Ogórek