Zamość: „Budują dobrosąsiedzkie relacje” czyli polsko – ukraińskie spotkanie młodzieży


Młodzież z Ukrainy przyjechała 7 października do Polski, by z rówieśnikami realizować wymianę młodzieży w ramach projektu „Keep Talking” finansowanego przez Polsko Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest zamojska organizacja – Stowarzyszenie HEureka Generator, która zaprosiła do współpracy organizację KREATIV z Winnicy.
Celem projektu jest stworzenie przyjaznej atmosfery dla polsko – ukraińskiej współpracy, spotkań młodzieży, a także dzielenie się doświadczeniami na temat zaangażowania społecznego i pracy młodych ludzi na rzecz lokalnych społeczności.
Tematy będące podstawą spotkania realizowane są metodami edukacji pozaformalnej. Główna metoda – to gry teatralne rozgrywane „na żywo”. W ten sposób projekt – między innymi – przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowej sieci miłośników gier teatralnych (imaginaryrealms.org), którą Stowarzyszenie HEureka Generator administruje.
10 października uczestnicy spędzili cały dzień na zamojskiej Starówce. Zorganizowali happening na Rynku Wielkim, integrowali się z mieszkańcami, reklamowali swoje przedsięwzięcie, a także wzięli udział w grze miejskiej, dzięki której mogli poznać uroki miasta. Spotkali się także w Nadszańcu z przedstawicielami Stowarzyszenia „Zamość 1920”, strzelali z armaty, łuku i wysłuchali gawęd o „perle renesansu”.
Oprócz pracy projektowej młodzi ludzie mają czas na integrację, wieczory kulturowe i wycieczki.
Jest to pierwszy międzynarodowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie HEureka Generator, który wpisuje się w misję naszej organizacji. Zależy nam bowiem na aktywizowaniu młodych ludzi, przygotowywaniu ich do pracy w międzynarodowej grupie, nabywaniu umiejętności zarządzania projektami. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla tych, którzy będą musieli wkrótce odnaleźć się na rynku pracy – mówi Andrzej Smyk, koordynator projektu i prezes HEureka Generator.

Spotkanie zakończy się w sobotę,14 października.