Zamojscy gimnazjaliści u kolegów z Bułgarii

W dniach 19 -25 marca 2017 grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu wzięła udział w spotkaniu międzynarodowym w ramach projektu Erasmus+ Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”.

Tytuł naszego projektu brzmi: No to discrimination and social exclusion – Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Biorą w nim udział szkoły z Włoch, Bułgarii, Rumunii i Turcji.

Celem projektu jest m.in. rozwijanie dialogu międzykulturowego pomiędzy uczestnikami wywodzącymi się różnych państw i współpraca w zespołach wielokulturowych, eliminowanie przemocy i nierówności społecznej, promowanie wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności, szacunek wobec innych kultur oraz zachęcanie do nauki różnych języków i poznawania kultur europejskich.

Gospodarzem spotkania była szkoła Hristo Botev w Sliven, w środkowej Bułgarii. W czasie kilkudniowego pobytu uczniowie mieli możliwość poznania bułgarskiej szkoły, wszyscy uczestnicy współpracowali ze sobą nad różnymi zadaniami, poznawali siebie nawzajem, swoją kulturę i tradycje. Prezentowali wcześniej przygotowane materiały dotyczące przemocy i sposobów jej zwalczania. Wspólnie wybrali logo projektu.

Zwiedzaliśmy również Sliven i jego okolice. Byliśmy w muzeach, galeriach sztuki, próbowaliśmy różanych słodyczy  i tradycyjnych dań bułgarskich. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Sofię. Mamy mnóstwo wspaniałych wspomnień i zdjęć z naszego pobytu w Bułgarii.