„Wiwat Sejm i naród cały!”

„Wiwat Sejm i naród cały!” – to tytuł montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież koła recytatorskiego i zespół wokalno-instrumentalny „Canto” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

Z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (03.05.2017 r.) młodzież klas policyjnych (1 LP, 2 LP i 3 LP), technikum żywienia i gospodarstwa domowego (2 TZ) oraz technikum weterynarii (1 TW) wystąpiła podczas uroczystej sesji Rady Miasta w sali Consulatus zamojskiego Ratusza. Występ spotkał się z szerokim uznaniem. Wysiłek artystów nagrodzono owacjami „na stojąco” przez wszystkich uczestników spotkania, m. in. prezydentów Zamościa, radnych miasta, przedstawiciela wojewody lubelskiego oraz przedstawicieli Urzędu Miasta, policji, straży granicznej, wojska, zamojskich uczelni i szkół, duchowieństwa, kombatantów, parlamentarzystów.

Tematyka montażu okazała się bardzo interesująca. Młodzież ZSP Nr 5 w Zamościu przypomniała historię czasów Sejmu Czteroletniego wraz ze słowami przysięgi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w związku z uchwaleniem Konstytucji, podała najważniejsze zapisy tekstu Ustawy Rządowej z 1791 r. oraz wskazała rangę patriotyzmu w życiu każdego Polaka. Uczniowie deklamowali, m. in. „Hejnał na dzień 3 Maja” nieznanego autora, „Hymn do miłości ojczyzny” I. Krasickiego, „Obywatel prawy” K. T. Węgierskiego, „Do prześwietnej deputacji. Dla ułożenia projektu Konstytucji rządu polskiego od sejmu wyznaczonej” H. Kołłątaja. Recytację urozmaicono pieśniami: „Taki kraj”, „W domu ojczystym”, „Witaj, majowa jutrzenko!”, „Hymn Konstytucji 3 Maja”, „Polonez Trzeciego Maja”, „Matko o twarzy czarnej”.

Uczniowie przygotowali akademię pod czujnym okiem opiekunów: p. Anety Słupczyńskiej (scenariusz montażu słowno-muzycznego, deklamacja, układ sceniczny), p. Małgorzaty Borys-Tur (śpiew i aranżacja muzyczna), p. Marzeny Chwaleby (scenariusz montażu słowno-muzycznego, układ sceniczny), p. Macieja Kozika (obsługa techniczna).

 

Dziękujemy młodym artystom za kulturę sceniczną, a przede wszystkim za pielęgnowanie prawdziwego patriotyzmu!

 

Zespół d.s Promocji ZSP Nr 5 w Zamościu