Unijne wsparcie dla szkół

Uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, nauczyciele – podnieść swoje kwalifikacje, a placówki zostaną lepiej wyposażone. Takie są założenia projektu “Szkoły XXI wieku w gminie Komarów-Osada”, na który samorząd pozyskał pieniądze z funduszy unijnych.

Dla uczniów będą organizowane zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, przyrody i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz spotkania z psychologiem i logopedą, a nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, rozwijających ich kompetencje. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej z nowych możliwości skorzysta prawie 300 uczniów i 30 nauczycieli.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów rozpoczną się we wrześniu i potrwają do końca roku szkolnego 2017 – 2018, natomiast szkolenia dla nauczycieli są planowane między wrześniem a grudniem bieżącego roku.

W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne i zestawy pomocy dydaktycznych, a na zakończenie uczestnicy zajęć pojadą na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Realizacja tych przedsięwzięć ma kosztować prawie 650 tysięcy złotych, z czego około 610 tysięcy to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.