Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 z wizytą w Holandii

W ostatnią niedzielę dziesięciu  uczniów Gimnazjum nr 3 wróciło z międzynarodowej wymiany uczniów w Holandii. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Młody, kreatywny Europejczyk – edukacja ekonomiczna przez działanie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w programie ERASMUS+.  

Była to trzecia i ostatnia z zaplanowanych w projekcie mobilności. Wcześniej uczniowie spotkali się w we Włoszech i w Polsce. Młodzież miała okazję realizować nie tylko główne cele projektu dotyczące poszerzania  ich  wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, ale także doświadczenia w praktyce jak wygląda życie codzienne w Holandii. Mieszkając u rodzin uczniów ze szkoły partnerskiej w Zwolle poznali kulturę i charakterystyczne zachowania mieszkańców innej części Europy oraz rozwinęli swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. 

Uczestnicy projektu zwiedzili także tętniący życiem Amsterdam, Rotterdam – największy port towarowy Europy oraz miasteczko Hattem z zabytkowym młynem. W  pamięci wszystkich z pewnością zostaną typowe holenderskie symbole: wszechobecne rowery, kanały rzeczne, wiatraki, obrazy Van Ghoga, tulipany, drewniaki, sery i biało – niebieska ceramika . Uczestnicy projektu podzielą sie teraz swoimi wrażeniami i wiedzą z pozostałymi uczniami. Przygotowują już prezentacje na temat obyczajowości i kultury Holandii oraz scenariusze godzin wychowawczych, na których przekażą innym jak ważne są zdobyte przez nich umiejętności w zakresie podstaw ekonomii.  Między innymi : na czym polega zjawisko deflacji i inflacji, rozsądne gospodarowania własnymi oszczędnościami, zależności między potrzebami a zasobami oraz w jaki sposób regulowany jest światowy import i eksport towarów. Najciekawszym elementem na jaki chcą zwrócić uwagę to uświadomienie innym młodym ludziom na czym polega zróżnicowanie cen towarów i usług w krajach europejskich w odniesieniu do zarobków i standardu życia. Obserwując wzrosty cen w Polsce, Włoszech i Holandii w skali roku uczniowie dokonali analizy i potrafią już wyciągać wnioski dotyczące rozwoju gospodarczego tych państw. Przede wszystkim jednak zrozumieli, że więcej nas łączy niż dzieli, a otwartość na współpracę,  inne kultury i wzorce jest niezbędną cechą nowoczesnego społeczeństwa.