Uczniowie Ekonomika otrzymają drukarkę 3D w ramach programu FAJNE GRANTY 2018

Uczniowie koła zainteresowań “Robonomik” działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu pod kierunkiem opiekuna Pana Piotra Misiorka, opracowali i zgłosili projekt do programu FAJNE GRANTY 2018. W dniu 15 października Komisja konkursowa z prawie 200 zgłoszeń wybrała 12 projektów, którym przyznała granty. Wśród wybranych projektów znalazł się nasz pomysł na “Szybki modułowy pojazd naziemny z podglądem obrazu na żywo przez sieć Wi-Fi”.

Celem programu FAJNE GRANTY jest wsparcie inicjatyw i ludzi, którzy na co dzień działają na rzecz wykorzystania nowych technologii w edukacji. W ramach programu, organizatorzy chcąc wesprzeć uczestników dają im sprzęt, który pozwoli zrealizować projekt z zakresu edukacyjnego wykorzystania projektowania i druku 3D.

W ramach przyznanego grantu otrzymamy, na czas realizacji projektu, profesjonalną drukarkę 3D firmy Skivare. Drukarki pozostaną własnością beneficjentów programu po zakończeniu projektu, pod warunkiem przedstawienia sprawozdania z realizacji projektu wraz z dokumentacją fotograficzną.

Przekazanie Grantu nastąpi podczas uroczystej gali SuperDojo 2018, 20 października 2018 r. w siedzibie T-Mobile, która połączona będzie z warsztatami z obsługi i eksploatacji drukarek 3D stanowiących Granty. Projekty w ramach Programu Grantowego realizowane będą od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

Lista projektów, którym przyznano granty: https://fajnegranty.pl/wyniki-fajne-granty-2018/