Tydzień z OK-ejem w Szkole Podstawowej nr 7

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu dba o dobrą jakość nauczania. Sposobem na skuteczne przekazywanie wiedzy stało się ocenianie kształtujące.

Jest to kompleksowy program, mający na celu podniesienie efektywności nauczania i uczenia się. Nauczyciele ukończyli  roczny kurs e-learningowy przygotowujący ich do pracy tą metodą. Małymi krokami, poznając kolejne punkty wtajemniczenia, stworzyli system pracy, który opiera się na nauczaniu kształtującym. Każdy nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 codziennie przygotowuje cele i NaCoBeZU (kryteria sukcesu), które są zrozumiałe i możliwe do osiągnięcia przez każdego ucznia. Dzięki temu już pierwszoklasista wie, po co się uczy i w jaki sposób będzie mógł tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym.

 Po drodze otrzymuje od swych nauczycieli wiele wskazówek, które ułatwiają mu dotarcie do wyznaczonego celu. Każde dziecko prowadzi OK – zeszyt, do którego nauczyciel wpisuje  informacje  o  postępach w nauce. W Szkole Podstawowej nr 7 bardzo ważna jest ocena kształtująca, która pomaga uczniowi się uczyć i uświadamia mu, co może zrobić lepiej.

 Ocena sumująca to efekt końcowy, podsumowujący zdobytą już wiedzę – sprawdzian z działu, test semestralny. Na co dzień uczniowie otrzymują mniej ocen (stopni), a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Często, na podstawie podanych kryteriów oceniania, wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą się od swojego kolegi: ustalania kryteriów oceniania (co oceniam?) i umiejętności dawania informacji zwrotnej.  Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.

W szkole można zaobserwować atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces zdobywania wiedzy, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym i odpowiedzialnym uczeniem się.

Rodzice także mają szansę na bliższe poznanie metody oceniania kształtującego i zaobserwowanie pracy z nią „od kulis”. Specjalnie dla nich zorganizowany został Tydzień z OK-ejem, podczas którego w każdej klasie szkoły podstawowej odbywa się lekcja otwarta z udziałem rodziców.

Nauczyciele SP 7 połknęli „bakcyla” oceniania kształtującego. Dyrekcja szkoły już zapowiedziała rozpoczęcie starań o certyfikat jakości nauczania i zdobycie tytułu Szkoły Uczącej Się – SUS.

 

 Zdjęcia: Katarzyna Serafin, Małgorzata Drozd, Waldemar Orzechowski