Tomaszów Lub.: Awanse nauczycielek

Miastu Tomaszów Lubelski przybyło dwie nowe nauczycielki mianowane.

17 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryk Nowosad, w obecności Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 Marii Majak-Rebizant oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Witolda Pitury, wręczyli akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego, przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2018 r., uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczycielki złożyły ślubowanie nauczyciela mianowanego.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymały: Anna Gnap psycholog w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Ewelina Malec, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim.