Stypendia dla wychowanków MDK Zamość

Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2017 rok. Wśród stypendystów jak co roku znaleźli się również wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego: Oliwia Kuźma (plastyka), Adrianna Różańska (muzyka) i Justyna Rzemieniuk (plastyka).

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w Teatrze Muzycznym w Lublinie. O wsparcie finansowe dla uzdolnionej młodzieży wystąpił dyrektor MDK Zamość  Andrzej Szumowski.

Aplikacja odbywała się w dziedzinie: muzyki, plastyki, fotografii, teatru, filmu, literatury oraz opieki nad zabytkami. Oceny wniosków, zawierających dokumentację osiągnięć kandydatów dokonała Komisja stypendialna, powołana przez organizatora.W pierwszej grupie stypendialnej, znaleźli się laureaci konkursów międzynarodowych, druga to finaliści konkursów ogólnopolskich, zaś grupa to laureaci konkursów co najmniej wojewódzkich.

Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk pogratulował stypendystom życząc dalszych sukcesów artystycznych. Podkreślił, że są oni ambasadorami naszego regionu.

Nauczycielami uzdolnionej młodzieży, którzy przygotowali wnioski z ramienia MDK Zamość są: Małgorzata Magryta, Magdalena Cieplechowicz-Buczak i Paweł Kołodziejczyk. Gratulujemy serdecznie.