Studenci strzelają

Studenci I roku kierunku bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu w ramach zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa przebywali na strzelnicy sportowej za Rotundą w Zamościu.

Podstawowym celem zajęć terenowych było poznanie i nauczenie studentów podstawowych zasad strzelectwa i praktycznego użycia broni palnej. Zajęcia prowadzono pod opieką instruktorów Klubu Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu. Po szczegółowym instruktażu bezpieczeństwa, przystąpiono do najważniejszej części zajęć – strzelania z trzech rodzajów broni: pistoletu Glock 17 – 9 mm, karabinka AKS 74U – 5,45 mm i strzelby Mossberg. Tak zróżnicowany rodzaj broni wymagał od strzelających zmiennych technik strzeleckich i dużych umiejętności.

Wyniki zadziwiały instruktorów, jak i samych uczestników strzelania. Odnotowano pierwsze sukcesy strzeleckie, również pierwsze dziesiątki w tarczy.

Przewijały się opinie wśród studentów, że strzelania nie można porównywać z żadnym innym sportem czy zabawą. Niezapomniane wrażenia i satysfakcja wyniku towarzysząca strzelaniu uświadomiły, jak wiele ważnych czynników decyduje o celnie oddanym strzale.

Opiekunami studentów byli nauczyciele akademiccy PWSZ w Zamościu na kierunku bezpieczeństwo narodowe – płk dr Ryszard Suduł, mjr mgr inż. Ryszard Klimaszewski, dr Łukasz Potocki.

Zajęcia odbyły się 25 kwietnia.