Region: Wojewoda i kurator o zatrudnieniu nauczycieli

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się  konferencja prasowa dotycząca zatrudnienia nauczycieli w województwie lubelskim. Udział w niej wzięli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.


Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że czarne scenariusze dotyczące reformy oświaty nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Największym problemem, zdaniem niektórych środowisk, miały być masowe zwolnienia nauczycieli. Tymczasem najnowsze dane są zadowalające. – Zwiększyła się liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, a zmalała liczba etatów niepełnych – podkreśla lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.
 
Wojewoda lubelski od początku podkreślał, że reforma edukacji nie zagraża miejscom pracy pedagogów. – Mamy o 900 etatów więcej, a to tylko pokazuje, że te etaty są wyłącznie dzięki reformie edukacji. Gdyby jej nie było, to liczba etatów byłaby zdecydowanie mniejsza – zaznaczył Przemysław Czarnek.