Region: “Społeczniak” najlepszym ogólniakiem!

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące jest najlepszą szkołą średnią w Zamościu i byłym województwie zamojskim – wynika z rankingu “Rzeczpospolitej” i “Perpsektyw”. “Społeczniak” zajął 5. miejsce w województwie lubelskim i 74. w kraju.

Kryteriami przy sporządzaniu rankingu “Rzeczpospolitej” i “Perspektyw” były: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

W województwie podium należy do trzech lubelskich ogólniaków: Pallotyńskiego LO im. Stefana Batorego (1. miejsce w lubelskim i 25. w kraju), I LO im. Stanisława Staszica (2. w województwie i 31. w kraju), Prywatne LO im. Królowej Jadwigi (3. w województwie, 48. w kraju).

Nieco za podium na 5. miejscu w województwie i 74. w kraju plasuje się I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu. Jest to najwyższa lokata spośród szkół średnich z terenu byłego województwa zamojskiego. Ponadto “społeczniak” znalazł się na 79. miejscu w Polsce w rankingu maturalnym ( liczącym 200 szkół) oraz na 80. miejscu w rankingu szkół olimpijskich.

Na 12. miejscu w województwie i 274. miejscu w kraju znalazło się III LO im. C.K. Norwida w Zamościu. W rankingu znalazły się także: I LO im. J. Zamoyskiego w Zamościu (16. miejsce w województwie, 297. miejsce w kraju, 99. miejsce rankingu szkół olimpijskich),  I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie (22. w województwie i 413. w kraju), LO im. ONZ w Biłgoraju (24. w województwie i 433. w kraju, 117. w rankingu szkół olimpijskich), LO w ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim (25. w województwie i 447. w kraju), LO im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie (33. w województwie i powyżej 500. w kraju), II LO  im. Józefa Dechnika w Biłgroaju (40. w województwie i powyżej 500. w kraju), LO im. Tadeusza Kościuszki w ZS Nr 3 w Hrubieszowie (47. w województwie i powyżej 500. w kraju).