Pomoc dla stomatologa

W gabinecie stomatologicznym przeprowadzane są zabiegi mające na celu profilaktykę i leczenie jamy ustnej pacjentów. Niektóre z nich są na tyle skomplikowane, że stomatolog potrzebuje wsparcia ze strony wykwalifikowanej asystentki stomatologicznej. Kto może nią zostać i jakie są jej kompetencje?

Członek zespołu stomatologicznego

Podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych stomatologowi pomaga asystentka stomatologiczna, która jest członkiem zespołu stomatologicznego. Przygotowuje pacjenta do zabiegu, porządkuje i dezynfekuje narzędzia dentystyczne, umawia terminy kolejnych wizyt, a także podaje niezbędne instrumenty dentyście zgodnie z istniejącymi procedurami. Asystentka ma za zadanie porządkować stanowisko pracy – swoje i lekarza, przed, w trakcie i po zabiegu stomatologicznym. Może przekazywać pacjentom zalecenia przed i po zabiegu w formie ustnej lub pisemnej. Jest to praca odpowiedzialna, wymagająca systematyczności i szerokiej wiedzy z zakresu stomatologii. Dlatego zawód asystentki stomatologicznej zaliczany jest do grupy profesji medycznych.

Może być pełniony przez osobę posiadającą co najmniej wykształcenie średnie medyczne. Jeśli chcemy pracować na takim stanowisku, to szansą na zdobycie odpowiednich kwalifikacji jest ukończenie szkoły policealnej, np. w Lublinie, na kierunku asystentka medyczna. Cykl nauczania może trwać zaledwie rok, a absolwent uzyskuje wykształcenie uprawniające do wykonywania tego zawodu.

Umiejętności asystentki stomatologicznej

Po ukończeniu kierunku asystentka stomatologiczna absolwent zdobywa umiejętności w zakresie właściwego przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty, może także asystować podczas zabiegów. Nauka w szkole policealnej w Lublinie pozwoli świeżo upieczonej asystentce na wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego. W zakres jej kompetencji będzie wchodziło przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz bieżąca konserwacja sprzętu stomatologicznego.

Gdzie szukać pracy?

Asystentka stomatologiczna może szukać pracy we wszelkiego rodzaju gabinetach stomatologicznych, hurtowniach albo firmach, które zajmują się dystrybucją asortymentu stomatologicznego.

Dla pracodawcy chcącego zatrudnić taką osobę ważne jest, czy posiada ona kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Po ukończonej nauce przyszłe asystentki stomatologiczne zdają egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z odpowiednich kwalifikacji K1 – co oznacza możliwość asystowania lekarzowi dentyście i utrzymywanie gabinetu stomatologicznego w gotowości do pracy.