PLK zwiększają liczbę uczniów kolejowych kierunków

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększyły o 3 kolejne szkoły współpracę z placówkami, kształcącymi przyszłych kolejarzy. Obecnie PLK współpracować będą z 41 szkołami. Uczniowie szkół mogą liczyć na stypendia oraz specjalistyczne praktyki zawodowe. Będą wykładowcy z kolejową wiedzą oraz doposażenie pracowni dydaktycznych.

3 września w kilkudziesięciu szkołach w całym kraju rozpoczęli edukację przyszli kolejarze. To technicy transportu kolejowego, technicy dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, elektroenergetycy transportu szynowego oraz specjaliści od automatyki, którzy w przyszłości zasilą kadry PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Klasy kolejowe ma już m.in. Łódź, Wrocław, Stargard, Lublin, Sosnowiec, ale także Dęblin i Małaszewicze. Wraz z nowym rokiem szkolnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły współpracę z trzema kolejnymi szkołami – Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, Zespołem Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni oraz Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Do grona szkół współpracujących z PLK dołączy także Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, z którymi zarządca infrastruktury jeszcze we wrześniu podpisze list intencyjny.

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z 41 placówkami. Zasadniczy cel – zyskać profesjonalnie przygotowanych pracowników i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy i doświadczenia obecnej kadry. PLK zapewniają uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych u boku wykwalifikowanych pracowników. Mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności m.in. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Najlepszym uczniom wypłacane są comiesięczne stypendia. Na wsparcie dydaktyczne mogą liczyć także nauczyciele. Spółka zapewnia pomoc przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego i udostępnia wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych. Zarządca infrastruktury wspiera również szkoły sprzętem dydaktycznym. PLK na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej, np. urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy, semafory.

Szkoły otwierają się na kolej

Zainteresowanie kierunkami kolejowymi rośnie z roku na rok, o czym świadczy nie tylko coraz większa liczba szkół, które chcą podjąć współpracę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A, ale także uruchamiane przez szkoły nowe kierunki kolejowe. W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. J. Bema w Siedlcach pojawił się nowy kierunek – technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, natomiast w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu prowadzona jest po raz drugi rekrutacja na kierunek technik transportu kolejowego.

Stypendia dla najlepszych studentów PK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ufundują także stypendia najlepszym studentom studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. To kolejne z działań zarządcy infrastruktury, wspierające edukację przyszłych kolejarzy. Będą oni otrzymywali wsparcie finansowe przez dwa ostatnie semestry studiów. Obecnie o przyznanie stypendium w wysokości 1200 zł aplikuje 8 studentów kierunku budownictwo, specjalność drogi kolejowe, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, mosty i budowle podziemne. Odbędą oni także staż w PLK, a po zakończeniu studiów wyższych zyskają możliwości zdobycia zatrudnienia. Dodatkowo w ramach porozumienia studenci wspólnie z PLK będą uczestniczyć w projektach badawczych.

Współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i przedstawicieli branży kolejowej z Politechniką Krakowską jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na pracowników kolei. Taka forma współpracy nie tylko wspiera edukację i rozwój przyszłych kolejarzy, ale też pozwala na podjęcie pracy przez wyspecjalizowane kadry inżynierskie i techniczne, odpowiadające potrzebom rynku kolejowego.