Zzsadnicza Szkoła Zawodowa specjalna

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat łęczyński

Podgłębokie, brak 1B, tel: 825677026, www.podglebokie-mow.pl