ZSP Publiczna Szkoła Podstawowa

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Bystrzyca Stara, 89, tel: 815666277, www.bystrzycastara.pl