ZSO

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Dorohusk, I Armii WP 49, tel: 825661012,