Zespół Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ostówkach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Ostrówki, 66B, tel: 833533032,