Zespół Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bezwoli

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Bezwola, Grabówka 1, tel: 833530051, www.bezwola.ehost.pl