Zespół Szlł Muzycznych I i II stopnia

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Warszawska 12 B, tel: 833435436, zsmbp.pl