Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat biłgorajski

Hedwiżyn, 88B, tel: 846871708, https//www.zspighedwizyn.neostrada.pl