Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat biłgorajski

Dereźnia Solska, 1a, tel: 846861415, www.zspigdereznia.szkolnastrona.pl