Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Łuków

Łuków, Partyzantów 15, tel: 257983357, www.sp1.lukow.pl