ZESPÓŁ SZKÓŁ W WÓLCE RATAJSKIEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Wólka Ratajska, 146, tel: 158711156, www.wolrat.republika.pl