Zespół Szkół w Starym Brusie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat włodawski

Stary Brus, 94, tel: 825710172, www.szkolawbrusie.pl