Zespół Szkół w Staninie Szkoła Podstawowa

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Stanin, 149, tel: 257961184, www.zs-stanin.pl