Zespół Szkół w Skorczycach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Skorczyce, 52, tel: 818213111, www.zsskorczyce.pl