Zespół Szkół w Rudzie-Hucie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Ruda-Huta, St. Wójtowicza 9, tel: 825686036, www.zs-rudahuta.pl