Zespół Szkół w Rudnie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Rudno, Spacerowa 110, tel: 818568204, www.zsrudno.avx.pl