Zespół Szkół w Rolach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Role, 114, tel: 257960873, www.role.gminalukow.pl