Zespół Szkół w Niemcach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Niemce, Szkolna 23, tel: 817561594, www.zsniemce.pl