Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Niedrzwica Duża, Bełżycka 77, tel: 815175116, www.zsnd.pl