Zespół Szkół w Mętowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Mętów, 124, tel: 817518622,