Zespół Szkół w Mełgwi

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat świdnicki

Mełgiew, Partyzancka 19, tel: 815049303, www.zs-melgiew.pl