Zespół Szkół w Lisznie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Liszno, 52, tel: 825662406,