Zespół Szkół w Krasieninie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Krasienin, . 39, tel: 817566464, www.krasienin.zskrasienin.com