Zespół Szkół w Garbowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Garbów, --- 53 E, tel: 815018014,