Zespół Szkół w Garbowie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Garbów, --- 53 E, tel: 815018014,