Zespół Szkół w Dzwoli. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzwoli

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Dzwola, 121b, tel: 158752204, www.zsdzwola.pl