Zespół Szkół w Dubience

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Dubienka, 3 MAJA 4, tel: 825668065, www.lodubienka.pl