Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Liceum im. św. Teresy w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, 1 MAJA 14C, tel: 814445002, www.zslublin.eu