Zespół Szkół Samorzadowych

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Komarówka Podlaska, Waleriana Batki 20, tel: 833535009,